กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน

                นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมด้วย  ผู้ช่วยผู้จัดการและพนักงานทุกคนประชุมสรุปผลการตรวจสอบและการติดตามปัญหา ที่ตรวจพบในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนอย่างพร้อมเพรียง อีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนแนวทางในการปฏิบัติงานให้ก้าวไปสู่ผลสำเร็จ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนั้นยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ