กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมมอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมมอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

          นายสุรพล  ชัยสนาม ผู้จัดการ มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต และหน.งานอำนวยการ ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 20 โหล ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษสาขากันทรลักษ์เพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อประสานความร่วมมือในการให้บริการประชาชนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ