กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัด

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัด

            กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  เนื่องด้วยจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  จัดโครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  โดยในงานมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระระยะสั้น  รับสมัครงาน  บริการตำแหน่งงานว่าง  รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน  พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในวันที่  2  เมษายน  2558  เวลา  07.00 - 16.30  น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 


ข่าวอื่นๆ