กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาครัตนบุรี และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  โดยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) พร้อมจุุดเทียนถวายพระพรชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาและสำนึกใน พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันพฤหัสบดี วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี ต.รัตนบุรี  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 


ข่าวอื่นๆ