ผอ.กปภ.ข. ๘ ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาสังขะ

ผอ.กปภ.ข. ๘ ตรวจเยี่ยม  กปภ. สาขาสังขะ

          นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต ผอ.กปภ.ข. ๘  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ นายทวีสรรค์   สืบภา  ที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่แม่ข่ายสังขะ  หน่วยบริการบัวเชด  หน่วยบริการภูสิงห์ โดยมี นายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  พร้อมด้วยหัวหน้างานได้พร้อมกันต้อนรับท่านผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘   พร้อมมีการประชุมเปิดงานโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสังขะ (บัวเชด) (ขุขันธ์) อ.สังขะ - บัวเชด - ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ - สุรินทร์  โดยท่านผู้อำนวยการฯ ได้ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติในช่วงหน้าแล้งนี้ และให้คำปรึกษาข้อราชการต่าง ๆ ในการนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กปภ. สาขาสังขะเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งด้วย"

 


ข่าวอื่นๆ