กปภ.สาขาศรีสะเกษปรับปรุงระบบผลิตน้ำรองรับความต้องการประชาชน

กปภ.สาขาศรีสะเกษปรับปรุงระบบผลิตน้ำรองรับความต้องการประชาชน

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้ทำการรื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบท์ ขนาด 440 บล.ม./ชม.จากโรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยสำราญ ที่สถานีจ่ายน้ำวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ ที่ไม่ได้ใช้งานมาทำการติดตั้งใหม่ที่แรงต่ำแม่น้ำมูลที่บ้านผักขะ จากการดำเนินการติดตั้งเพิ่มจากเดิม มีจำนวน 4 เครื่องรวมกับติดตั้งใหม่ 1 เครื่อง เป็น จำนวน 5 เครื่อง สามารถสูบน้ำไดมีปริมาณน้ำเข้ากรองมากขึ้นจากเดิม ประมาณ 80 ลบ.ม./ชม. หรือ 1,920 ลบ.ม./วัน แม้จะเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่จะลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าลง ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบท์ ซึ่งพนักงานรุ่นต่อไปก็จะได้นำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต


ข่าวอื่นๆ