ป.รัตนบุรี จัดเติมใจให้กันครั้ง 2 ประจำปี 2552 บริการผู้ใช้น้ำ

สำนักงานประปารัตนบุรี นำโดยนายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการประปารัตนบุรี พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประปารัตบุรี จัดทีมบริการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปารัตนบุรี ภายใต้โครงการเติมใจให้กันประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 / 2552 โดยได้นำบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าฟรี การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากผู้ใช้น้ำถึงบ้าน การให้คำปรึกษาระบบประปาภายในบ้าน การตอบข้อซักถามต่างๆที่ผู้ใช้น้ำสนใจ รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ถึงบ้าน รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้น้ำเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ออกพบปะกับผู้ใช้น้ำและให้บริการในพื้นที่ของหน่วยบริการท่าตูม ในเขตเทศบาลตำบลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีลูกค้าที่ได้รับการบริการข้างต้นแล้วรวม 57 รายด้วยกัน / ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ กองปฏิบัติการ สำนักงานประปาเขต 8


ข่าวอื่นๆ