กปภ.สาขารัตนบุรีจัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care )เดือนพฤษภาคม

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care )เดือนพฤษภาคม

                   เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กปภ.สาขารัตนบุรีนำโดย นางธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการ ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) หน่วยบริการสนม  โดยให้บริการประชาชนออกเยี่ยมและบริการลูกค้าซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กปภ.กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ