กปภ.สาขารัตนบุรี ทำความสะอาดโรงกรองน้ำ สนองปณิธาน ผวก.กปภ.

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 กปภ.สาขารัตนบุรี ได้ดำเนินการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ ของโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบม./ชม. และโรงกรองน้ำขนาด 60 ลบ.ม./ชม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ใช้น้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง และสนองนโยบายตามปณิธานของท่านผู้ว่าการ กปภ. ที่ว่าน้ำประปาของ กปภ. จะไม่ขาด ไม่ขุ่น ไม่ขัดข้อง และอีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของ กปภ.ข.8 ตามโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี Clean Water Good Plant ที่ กปภ.ข.8 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความสะอาดบริเวณรอบ ๆ โรงกรองน้ำของ กปภ.สาขาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ