กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5/2558  ในวันที่ 22  พฤษภาคม  2558  ณ  ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  ซึ่งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบริการ อุทุมพรพิสัยขึ้นเป็น กปภ.สาขา  และพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละงาน  ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป  และยังเป็นการปลูกฝังให้พนักงานเกิดความรักองค์กรอีกด้วย  และได้ทำการเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 3/2558 คือ นายชาญ  ขาวพรม  ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกล 8 


ข่าวอื่นๆ