กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย

กปภ.สาขาศรีสะเกษ   ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย 

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นการลดภาระของลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เนื่องจากหมู่บ้านห่างจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ถึง 35 กิโลเมตร ที่ได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโดยใช้เงินงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ของหมู่บ้านขนวน หมู่ที่ 3 และ หมู่ 20 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้ประขาสัมพันธ์ชาวบ้านผู้มีความประสงค์จะขอติดตั้งประปามาพร้อมกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พร้อมจัดทีมงานออกบริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ขอใช้น้ำ และได้รับ คำร้องติดตั้งประปาใหม่ในครั้งนี้ถึง จำนวน 130 ราย พร้อมทั้งได้บอกขั้นตอนการมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือน และอื่น ๆ ให้ผู้ขอใช้น้ำรับทราบเบื้องต้น ก่อน และจะดำเนินการสำรวจและแจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอีกครั้งหนึ่ง พร้อมออกมาบริการมารับเงินค่าติดตั้งถึงบ้านขนขนวน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 20 เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"


ข่าวอื่นๆ