กปภ.สาขาสังขะ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านสนบ

กปภ.สาขาสังขะ  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านสนบ 

                      เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  โรงเรียนบ้านสนบ  หมู่ที่ ๓  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในอำเภอสังขะ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาในเรื่องต่าง ๆ    และได้แสดงขั้นตอนขบวนการผลิตน้ำประปาของ  กปภ.  แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทภาระกิจของ กปภ.  พร้อมกันนี้ยังได้บริการน้ำดื่มที่มีตราสัญลักษณ์  กปภ. ฟรีให้กับประชาชนผู้มาร่วมงานดังกล่าวด้วย  ซึ่งการออกกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน กปภ. ในชุมชนได้เป็นอย่างดี" 

 


ข่าวอื่นๆ