กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่

     เมื่อ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ณ ตำบลหนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการการประปา พร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ