กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกบริการรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้าน หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ออกบริการรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้าน หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  กปภ.สาขาศรีสะเกษ   นำ โดย นางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาศรีสะเกษ และ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ บ้านขนวน หมู่ที่ 3 และ หมู่ 20 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย สืบเนื่องจากวันที่ 11 มิถุนายน 2558 การ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ที่ได้ออกมารับคำร้องติดตั้งประปารายใหม่ และทำการสำรวจประมาณการเรียบร้อยแล้ว จึงทำการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านขนวน หมู่ที่ 3 และ หมู่ 20 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่า ผู้มีความประสงค์จะชำระติดตั้งประปามาพร้อมกันที่วัดบ้านขนวน  เพื่อ เป็นการลดภาระของลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เนื่องจากหมู่บ้านห่างจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ถึง 35 กิโลเมตร  ชึ่งในครั้งนี้ได้มีผู้ใช้น้ำมาชำระค่าติดตั้งประปาใหม่  จำนวน 114 ราย จากจำนวนที่ได้ยื่นคำขอติดตั้งไว้ 140 ราย ได้ยอดเงิน 471,390 บาท กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับผู้มาชำระค่าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน กำหนด  ทั้งนี่ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการขอบคุณในการช่วยประสานงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ มุ่งเน้นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"


ข่าวอื่นๆ