กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) กรกฎาคม 2558

กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care )  กรกฎาคม 2558

             เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย ผจก. ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานทุกคน ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) ณ พื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่5 และหมู่ 10 ตำบล : หนองไผ่. อำเภอ : เมืองศรีสะเกษ  จังหวัด  ศรีสะเกษ บริการประชาชนออกเยี่ยมและบริการลูกค้าซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ยังได้เข้าเยี่ยมเยียนสานสัมพันธ์และมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารของผู้ใช้น้ำรายใหญ่ อันเป็นบริการเชิงรุกสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำ


ข่าวอื่นๆ