กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กัน

           เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ , หัวหน้างานอำนวยการ ,หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กันในครั้งเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอติดตั้งประปารายใหม่  ที่การประปาส่วนภูมิภาค ได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านกุศลสุข 6 (บ้านเล้า)หมู่ 7 และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ 20 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่า ผู้มีความประสงค์จะขอติดตั้งประปาใหม่ ขอให้มาพร้อมกันที่วัดบ้านหนองไผ่ ซึงทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้จัดทีมงานออกบริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ขอใช้น้ำ  โดยมีผู้มายื่นคำร้องติดตั้งประปาใหม่ในครั้งนี้ถึง จำนวน 113 ราย ทั้งนี้  ได้อธิบายขั้นตอนเกีย่วกับการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือน ให้รับทราบเบื้องต้น และจะดำเนินการสำรวจและแจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้ทราบ พร้อมออกมาบริการมารับเงินค่าติดตั้งถึงบ้านบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ 20 อีกครั้งตามกำหนดระยะเวลา เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"


ข่าวอื่นๆ