กปภ.สาขาสังขะ ออกพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘

กปภ.สาขาสังขะ  ออกพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘

          เมื่อวันที่  ๙  กรกฏาคม  ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน ได้ออกพบปะผู้ใช้น้ำรายให่ญ เช่น โรงพยาบาลสังขะ   โรงผลิตน้ำแข็ง โรงผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด และโรงแรมต่าง ๆ  ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของอำเภอสังขะ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕๘ ให้สถานประกอบการที่ใช้น้ำประปาในปริมาณที่สูงในแต่ละเดือนได้รับทราบ และสอบถามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการต่าง ๆ ในการนี้ได้ทำการชี้แจงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้น้ำราย ใหญ่ และผู้ใช้น้ำทั่ว ๆ ไปโดยผู้ใช้น้ำรายใหญ่รับทราบและเข้าใจสถานการณ์ภัยแล้งดี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ กปภ. ในการประหยัดการใช้น้ำประปาต่อไป"


ข่าวอื่นๆ