กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำพร้อมจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำพร้อมจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ ,หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กันในครั้งเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอติดตั้งประปา รายใหม่  ที่การประปาส่วนภูมิภาค ได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 และ หมู่ 9 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่า ผู้มีความประสงค์จะขอติดตั้งประปาใหม่ ขอให้มาพร้อมกันที่ศาลาอเนกประสงค์ ซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้จัดทีมงานออกบริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ขอใช้น้ำ  โดยมีผู้มายื่นคำร้องติดตั้งประปาใหม่ในครั้งนี้จำนวน 145 ราย ทั้งนี้ได้อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือน ให้รับทราบเบื้องต้น และจะดำเนินการสำรวจและแจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้ทราบ พร้อมออกมาบริการมารับเงินค่าติดตั้งถึงบ้านอีกครั้ง เพื่อเป็นการบริการไปตามค่านิยมของ กปภ. "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"


ข่าวอื่นๆ