กปภ.สาขารัตนบุรีฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น

กปภ.สาขารัตนบุรีฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น

          เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี พร้อมหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างได้ฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานนำมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ