กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน (Home Care) กรกฎาคม 2558

กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน (Home Care) กรกฎาคม 2558

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดยนางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกพบปะผู้ใช้น้ำเพื่อรับชำระค่าน้ำประปา ชี้แจงรายละเอียดในการขอติดตั้งน้ำประปาและให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปา ตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) เมื่อ เวลา 15.00น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาหมู่บ้านแสลงพันธ์ หมู่ 1 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของ กปภ.สาขาสุรินทร์

 


ข่าวอื่นๆ