กปภ.สาขาสังขะลงพื้นที่ชี้แจงปัญหาภัยแล้งพร้อมเตรียมการรับมือ

กปภ.สาขาสังขะลงพื้นที่ชี้แจงปัญหาภัยแล้งพร้อมเตรียมการรับมือ

          นายยรรยง วงอามตย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต ลงพื้นให้ข้อมูลกับงานลูกค้าสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำของ แม่ข่าย กปภ.สาขาสังขะ ที่ประสบปัญหาฝนที่ช่วงจนต้องเฝ้าระวังและต้องลดแรงดันการจ่ายน้ำในช่วงกลางคืนในช่วงที่ผ่านมานั้น โดยสถานการณ์ในตอนนี้ได้ใช้แหล่งน้ำจากลำหวยและอ่างเก็บน้ำในการผลิตน้ำอยู่ แต่เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อปริมาณน้ำในทั้งสองแหล่ง จึงต้องมีแผนสำรองในการเตรียมแหล่งน้ำดิบไว้ผลิตน้ำ เบื้องต้นได้เตรียมผันน้ำดิบเข้าสู่แล่งเก็บน้ำทั้งหมดอย่างเร่งด่วน ทั้งยังมีแหล่งน้ำสำรองของ กปภ.ที่ได้เตรียมการไว้ ประกอบกับอาจมีการใช้แหล่งน้ำใต้ดินมาช่วยในการผลิต  ซึ่งเป็นแผนการในระยะต่อไป ประกอบกับมีฝนตกลงมาเพิ่มเติม คาดว่าจะทำให้มีปริมาณน้ำดิบไว้ใช้ผลิตน้ำไปตลอดช่วงฝนแล้ง แต่อย่างไรก็ตามจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อในยามขาดแคลนต่อไป


ข่าวอื่นๆ