กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 น.ส.วิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบหมายให้ ผู้ข่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ จากนั้นในช่วงเย็น ได้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สนามหน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ข่าวอื่นๆ