กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขากันทรลักษ์ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ มท.1 เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบ�

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผอ.กผว.8, ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ , นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผจก.กปภ.สาขากันทรลักษ์ และพนักงานในสังกัด ได้เดินทางร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ที่เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านโนนพิทักษ์ หมู่ที่ 16 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ