กปภ.สาขายโสธร ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ รวมน้ำใจคนเมืองยศบริจาคโลหิต
   กปภ.สาขายโสธร  หัวหน้างาน และ พนักงาน สังกัด กปภ.สาขายโสธร  ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ รวมน้ำใจคนเมืองยศบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558" ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ