กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

          นายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ การประปาส่วนภูมิภาค  ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบล ปะคำ  ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำโครงการปลูกป่า  เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ณ  บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมมืออันดีกับหน่วยงานของภาครัฐ  ภายในท้องถิ่น  ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์  วิสัยทัศน์ที่ดี ขององค์กร และเชิงส่วนหนึ่งของสังคม ( C S R )


ข่าวอื่นๆ