กปภ.สาขาสังขะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

กปภ.สาขาสังขะ  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘

                เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระ เกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ร่วมกับอำเภอสังขะ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนของอำเภอสังขะ  ในการนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์  กปภ. ให้บริการผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ  กปภ. อีกทางหนึ่งด้วย"


ข่าวอื่นๆ