กปภ.สาขารัตนบุรี บริการเชิงรุก รับคำร้องถึงบ้านผู้ใช้น้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี และพนักงานในสังกัด ได้ออกประชาสัมพันธ์ และออกบริการเชิงรุกถึง ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เนื่องจากได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยัง บริเวณถนนสุขาภิบาล 2 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมนำคำขอติดตั้งประปาไปบริการผู้ใช้น้ำถึงที่ เพื่อเป็นการให้บริการตามสโลแกน บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ และเป็นการลดภาระของลูกค้าที่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานด้วยตนเองด้วย / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ