กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

           เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  เพื่อถวายพานพุ่ม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี  ถือเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ


ข่าวอื่นๆ