กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรม Bike For Mom

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรม  Bike  For Mom

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม  Bike  For Mom  จำนวน  120  โหล  เนื่องในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike  For Mom  ปั่นเพื่อแม่"  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 83 พรรษา  12  สิงหาคม  2558  ในวันอาทิตย์ที่  16  สิงหาคม  2558  ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม2558 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


ข่าวอื่นๆ