กปภ.สาขารัตนบุรีเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กปภ.สาขารัตนบุรีเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

          นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรีได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่โรงเรียนธาตุศรีนคร เพื่อเตรียมการระบบประปา โดยบริการติดตั้งถังบรรจุน้ำ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ และวางท่อประปาภายในอาคาร เมื่อวันที่  ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี จะเสร็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในวันที่ ๑๗สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนธาตุศรีนคร ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 


ข่าวอื่นๆ