กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2558   ณ ห้องประชุม ชั้น  2  ผู้จัดการพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ได้พบปะพุดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ในเรื่อง  ผลการดำเนินงาน   การลาหยุดงาน  โครงการ WSP  โรงเรียนประหยัดน้ำ  และการปฏิบัติงานสำนักงาน  สร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร  ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป


ข่าวอื่นๆ