รองผู้ว่าการปฏิบัติการ ๓ ตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ

รองผู้ว่าการปฏิบัติการ ๓ ตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ

             นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ รองผู้ว่าการปฏิบัติการ ๓ และนายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  ทั้งในส่วนของสำนักงาน และโรงกรองน้ำของหน่วยบริการในสังกัด เพื่อสั่งการให้มีการรักษามาตรฐานในการผลิตน้ำอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการ์โดยเฉพาะ เตรียมการรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความสำคัญในการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคของผู้ บริหารระดับสูง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน และเป็นการร่วมขับเคลื่อน กปภ.ไปสู่เป้าหมายต่อไป


ข่าวอื่นๆ