กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กัน

  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ , หัวหน้างานอำนวยการ , และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กันในครั้งเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์จะชำระติดตั้งประปารายใหม่ เนื่องจากหมู่บ้านห่างจากแม่ข่ายสาขาศรีสะเกษ ถึง 28 กิโลเมตร  เพราะการประปาส่วนภูมิภาคได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านอีต้อม หมู่ 2 และหมู่ 9 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แล้วเสร็จ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่า ผู้มีความประสงค์จะชำระค่าติดตั้งประปาใหม่   ว่าทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษจัดทีมงานออกบริการรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ขอใช้น้ำ ทั้งนี้ได้อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือน ให้รับทราบเบื้องต้น และจะดำเนินการติดตั้งให้ผู้มาชำระค่าติดตั้ง ภายใน 3 วันทำการ   เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" และค่านิยม "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน"


ข่าวอื่นๆ