กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบรักษามาตรฐานการบริการและลดน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้ดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบรักษามาตรฐานการบริการและลดน้ำสูญเสีย

     กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้ดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบขนาด 250  มม. สถานีน้ำแรงต่ำหน่วยบริการกันทรารมย์  เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา  เนื่องจากผู้รับจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านดูน  ได้ขุดถูกท่อน้ำดิบขนาด 250  มม.  หน่วยบริการกันทรารมย์แตก ผู้จัดการ บรรจง  เทพเกษตรกุล  มอบหมายให้ นายสนอง  ทองจันทร์  หัวหน้างานผลิต  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผลิต  เจ้าหน้าที่บริการ  ดำเนินการซ่อมจุดที่แตกรั่วให้สามารถสูบน้ำดิบผลิตกรองน้ำได้ตามปกติ  ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานการบริการและลดน้ำสูญเสียต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ