กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) อำเภอรัตนบุรี

กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) อำเภอรัตนบุรี

          กปภ.สาขารัตนบุรีนำโดย นางธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) อำเภอรัตนบุรี   เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้บริการประชาชนออกเยี่ยมและบริการลูกค้าซ่อมท่อแตกท่อรั่วให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กปภ.กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ