กปภ.สาขาศรีสะเกษประชุมสร้างความเข้าใจพร้อมกำชับให้เกิดความถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านมาตร

กปภ.สาขาศรีสะเกษประชุมสร้างความเข้าใจพร้อมกำชับให้เกิดความถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านมาตร

           การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้ประชุมร่วมกับบริษัทสยามราชธานี จำกัด ที่ได้เป็นผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ที่แม่ข่ายสาขาศรีสะเกษ และหน่วยบริการ ทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และหารือเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การจัดและเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น้ำให้ถูกต้อง การพิมพ์และส่งใบแจ้งหนี้ การแต่งกายและการติดบัตรแสดงตนของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และในการนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หากพบท่อแตกรั่ว ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยเพื่อจะดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ต่อไป 


ข่าวอื่นๆ