กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงานแข่งขันเรือพื้นบ้าน ๕ ฝีพาย ประจำปี ๒๕๕๘

กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงานแข่งขันเรือพื้นบ้าน ๕ ฝีพาย ประจำปี ๒๕๕๘

          เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำ โดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  พร้อมด้วยห้วหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเพื่อสนับสนุนการจัดงานแข่งขันเรือพื้นบ้าน ๕ ฝีพาย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณแหล่งน้ำหนองสิมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อไว้บริการผู้ร่วมงานและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  


ข่าวอื่นๆ