กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

         กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของพนักงานในสังกัด  คือ  คุณพลายแก้ว  กาเมือง  ตำแหน่ง  พนักงานผลิตน้ำ 5  สังกัด  งานผลิต  และเลี้ยงส่งบุคลากร  คุณวิไลพร  เพ็งพา  ตำแหน่ง  นักบัญชี  7  ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง  หัวหน้างานจัดเก็บรายได้  ที่ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้กับ กปภ. มาโดยตลอด


ข่าวอื่นๆ