กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีถวายบังคมวันปิยะมหาราช

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีถวายบังคมวันปิยะมหาราช 
                                

    เมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดย นายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยะมหาราช  เนื่องด้วยวันที่  ๒๓  ตุลาคม ของทุก ๆ ปีเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้วเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕    ร่วมถวายพวงมาลาร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ในอำเภอสังขะ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ของปวงชนชาวไทยตลอดมา"


ข่าวอื่นๆ