กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

           ด้วยวันที่  23  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราช  เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร  สำหรับปีพุทธศักราช  2558  จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดจัดงานวันปิยมหาราช ในวันศุกร์ที่  23  ตุลาคม  2558  โดยจัดให้มีการวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวอื่นๆ