กปภ.สาขาศรีสะเกษทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษามาตรฐานความสะอาด

กปภ.สาขาศรีสะเกษทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษามาตรฐานความสะอาด

   กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้งานผลิต ได้ทำการล้างถังตกตะกอนและซ่อมประตูน้ำที่โรงกรองน้ำขนาด  1,000  ลบ.ม./ชม.  สถานที่แม่ข่ายหนองแสง  เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อันเป็นกิจกรรมที่ กปภ.ข.๘ ให้ให้ความสำคัญและทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป


ข่าวอื่นๆ