กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า  Morning  Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

   กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน  ได้ทำการจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า  Morning  Talk ครั้งที่  1/2559  เพื่อร่วมรับนโยบายเนื่องจาก กปภ.เขต 8  ได้จัดส่ง กปภ.สาขาศรีสะเกษ  เข้าร่วมประกวดประปาดีเด่น  ประเภทด้านการพัฒนาการดีเด่น  เพื่อให้ทุกงานเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินผลประปาดีเด่น ประจำปี 2559  รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และได้มีการพูดคุยถึงเรื่องผลการดำเนินงานและเป้า ปี 2559  และแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ