กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ

       เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2558    กปภ.สาขาอุบลราชธานี  นำโดยนายคมสัน  บุญเอี่ยม  ผจก.กปภ.สาขาอุบลราชธานี     ได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะในโอกาสเดินทางไปประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเสรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2  (อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ณ  อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก    จังหวัดอุบลราชธานี

 


ข่าวอื่นๆ