กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำห้องควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อการพัฒนาก้าวสู่ ISO

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำห้องควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อการพัฒนาก้าวสู่ ISO

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย  นายบบรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ  ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการจัดทำห้องควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อการพัฒนาก้าวสู่ ISO : 9002 (International Organization for Standardization) และ การจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิตตลอดจนการให้บริการมีระบบ มีประสิทธิภาพ มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ และได้มาตรฐาน โดยหัวหน้างานผลิตและทีมงานผลิต ร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ทั้ง 5 แห่ง คือ แม่ข่ายศรีสะเกษ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย หน่วยบริการกันทรารมย์ หน่วยบริการห้วยทับทัน และหน่วยบริการทุ่งไชย


ข่าวอื่นๆ