กปภ.สาขาศรีสะเกษ ต้อนรับพร้อมนำเสนอผลงานคณะตรวจประปาดีเด่นประจำปี 2558

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ต้อนรับพร้อมนำเสนอผลงานคณะตรวจประปาดีเด่นประจำปี 2558

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้รับการตรวจประปาดีเด่นประจำปี 2558 ด้านการพัฒนาการเป็นเลิศ กลุ่มที่ 3 จากคณะทำงานกลุ่มที่ 3 โดย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งในการนี้นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค และทีมงานในสังกัดสาขาศรีสะเกษ ได้นำเสนอรายงานเป็นรูปแบบ power point และเอกสาร พร้อมลงตรวจตามโรงกรองน้ำแห่งต่าง ๆ เพื่อให้คณะทำงานตรวจและให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไป


ข่าวอื่นๆ