กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ

กปภ.สาขาสังขะ  จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิตดำเนินการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ เพื่อดำเนินการตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปาของ กปภ. และมั่นใจได้ว่ามีขบวนการผลิตน้ำประปาที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำ เพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ ตอบสนองค่านิยมของ กปภ. คือ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน สู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ กปภ.  ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ  ต่อไป"

 


ข่าวอื่นๆ