กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

           เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นำโดยนางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยเข้าร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมถวายเครื่องราชสักการะ (พ่มทอง-พุ่มเงิน) บริเวณที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา


ข่าวอื่นๆ