กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike For DaD)

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike For DaD)

             กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.  จำนวน  1,020 ขวด ในกิจกรรมปั่นจักรยาน  ปั่นเพื่อพ่อ (Bike For DaD) ในวันที่  11  ธันวาคม  2558  ให้แก่สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ครบรอบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เป็นการสร้างความร่วมมือสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของภาครัฐภายในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ที่ดีขององค์กร

 


ข่าวอื่นๆ