กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. เพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. เพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

                   กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. เพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ  ได้กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 878 พรรษา 5 ธัวาคม  2558  ขึ้นระหว่างวันที่  4-5  ธันวาคม  2558  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีพระภิกษุ  สามเณร  และพุทธศาสนิกชน  เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  2,000 รูป/คน  เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ