กปภ.สาขารัตนบุรี บริการผู้ใช้น้ำแบบถึงใจ และถูกใจ รับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้บริการออกรับคำร้องขอติดตั้งประปา และค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ที่ หมู่บ้านโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจากเดิมเคยได้รับคำร้องขอติดตั้งประปาไปแล้วจำนวน 10 ราย และการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้ดำเนินการสำรวจและแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้รับทราบแล้ว แต่เนื่องจากผู้ใช้น้ำได้แจ้งความจำนงค์ว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาชำระเงินค่าติดตั้งและวางท่อ ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตบุรี ซึ่งมีระยะทางห่างไกลหลายกิโลเมตร ดังนั้นเพื่อเป็นการบริการลูกค้าแบบถึงใจ และถูกใจ กปภ.สาขารัตนบุรี จึงได้จัดทีมงานออกไปรับค่าติดตั้งและวางท่อประปาถึงบ้านลูกค้า และมีผู้มาชำระค่าติดตั้งและวางท่อ ทั้งสิ้น จำนวน 10 ราย พร้อมกันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้ดำเนินการการติดตั้งประปาให้ผู้ใช้น้ำแล้วเสร็จภายใน 3 วัน / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8


ข่าวอื่นๆ